Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Mart 16, 2021

Giriş

19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda yabancıların Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanılmasında yapılacak yatırımlar için belirlenen parasal değerler aşağıya çekilerek başvurular kolaylaştırılmıştır.

Son olarak, 07.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklik ile yabancıların minimum 250.000 ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığını kazanmasının yanı sıra inşaat projelerindeki kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazların noter huzurunda düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satın alınarak Türk vatandaşlığına başvurulabilmesinin yolu açılmıştır.

1. CUMHURBAŞKANI KARARI İLE GETİRİLEN BU DÜZENLEME TÜM YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINI KAPSAMAKTA MIDIR?

Getirilen düzenleme tüm yabancı ülke vatandaşlarını kapsamakta olup, herhangi bir ülke bu kapsam dışında tutulmamıştır.

2. KİMLER BU DÜZENLEMEDEN YARARLANABİLİR VE ŞARTLARI NELERDİR?

İkamet izni sahibi yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu getirilen bu düzenlemeden faydalanabilirler. Yatırım yapmak suretiyle vatandaşlık kazanılmasına yönelik çeşitli koşullar mevcut olup, aşağıda detaylı olarak incelenecektir.

3. SERMAYE YATIRIMI YAPARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR Mİ?

Evet. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk vatandaşlığını kazanabilir.

4. TAŞINMAZ SATIN ALINARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR Mİ?

Evet. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk vatandaşlığını kazanabilir.

5. İSTİHDAM YARATARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?,

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk vatandaşlığını kazanabilir.

6. MEVDUATI TÜRKİYE’DE TUTARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk vatandaşlığını kazanabilir.

7. DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARINI SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk Vatandaşlığını kazanabilir.

8. GAYRİMENKUL YATIRIM FONU VEYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA YATIRIM YAPMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.