Türk Vatandaşlığın Kazanımı

Mart 16, 2021

GİRİŞ

Bakanlar Kurulu’nun 12 Aralık 2016 tarihinde 2016/9601 sayılı kararı ile yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanması hususunda bir takım değişikliklere gidilmiştir. Alınan bu karar ve yapılan değişiklikler 12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. BAKANLAR KURULUNCA GETİRİLEN BU DÜZENLEME TÜM YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINI KAPSAMAKTA MIDIR?

Getirilen düzenleme tüm yabancı ülke vatandaşlarını kapsamakta olup, herhangi bir ülke bu kapsam dışında tutulmamıştır.

2. KİMLER BU DÜZENLEMEDEN YARARLANABİLİR VE ŞARTLARI NELERDİR?

İkamet izni sahibi yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu Bakanlar Kurulunca getirilen bu düzenlemeden faydalanabilirler. Yatırım yapmak suretiyle vatandaşlık kazanılmasına yönelik çeşitli koşullar mevcut olup, aşağıda detaylı olarak incelenecektir.

3. SERMAYE YATIRIMI YAPARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR Mİ?

Evet. En az 2 Milyon USD tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen bir yabancı, Türk Vatandaşlığı kazanabilir.

4. GAYRİMENKUL SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR Mİ?

Evet. En az 1 Milyon USD Tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabanı ülke vatandaşı Türk Vatandaşlığı kazanabilir.

5. İSTİHDAM YARATARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet. En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen yabancı Türk Vatandaşlığı kazanabilir.

6. MEVDUATI TÜRKİYE’DE TUTARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

En az 3 Milyon Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı ülke vatandaşı Türk Vatandaşlığı kazanabilir.

7. DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARINI SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet.En az 3 Milyon Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen kişiler Türk Vatandaşı olmaya hak kazanabileceklerdir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.