Bağlantıları atla

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde  (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) ile sağlayıcılar/satıcılar, aracı hizmet sağlayıcıları ve tüketicilerin/müşterilerin sorumlulukları ile ilgili bir takım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre 01.10.2022 tarihi itibari ile mesafeli sözleşme süreçlerinde satıcı veya sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı ve tüketiciler nezdinde aşağıda yer alan düzenlemeler yürürlüğe girecektir;

 1. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
 • Ön bilgilendirme formunda satıcı veya sağlayıcıya ek olarak aracı hizmet sağlayıcının da bilgileri (adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası) yer almalıdır,
 • Ön bilgilendirme sürecinin tamamlanmasından ve teyit edilmesinden ek olarak eksik bilgilendirme süreçlerinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte artık aracı hizmet sağlayıcı da müteselsil olarak sorumludur. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmesi durumunda da bu verilerin doğruluğu ve sürecin tamamlanmasından aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.
 1. Cayma Hakkı ve İadeler
 • Mevcut Yönetmelik uyarınca satıcı veya sağlayıcının iade süreçlerinde müşteri ürünü satıcı veya sağlayıcının belirttiği taşıyıcı ile geri gönderdiğinde buna ilişkin masrafları satıcı veya sağlayıcı karşılamakla yükümlüydü. Yeni düzenleme ile birlikte ön bilgilendirme formunda malın iadesinde taşıma masrafının tutarına ve kim tarafından karşılanacağına ilişkin bilgiye yer verilmesi ve tutarın teslim masrafını geçmemesi durumunda iade gönderim masrafının müşteri tarafından karşılanabileceği belirtilmektedir.
 • Ön bilgilendirme formunda malın iadesinde taşıma masrafının tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına ilişkin bir ibare yer almaması durumunda iade masrafı satıcı veya sağlıyıcı tarafından karşılanacaktır. Platformlar üzerinden kurulan mesafeli satış sözleşmelerinde de bu bilgiye yer verilmemesi halinde söz konusu eksiklik aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa ilgili iade masrafı aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Satılan malın/ürünün ayıplı olması durumunda her halükarda iade masrafı satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Değişiklik uyarınca müşterinin cayma bildirimine müteakip malın satıcı veya sağlayıcıya gönderim süresi 10 günden 14 güne çıkarılmıştır.
 • Mevcut Yönetmelik uyarınca cayma hakkı bildiriminin her ne kadar direkt olarak satıcı veya sağlayıcıya yapılması gerekmekte ise de, bu bildirimin artık aracı hizmet sağlayıcıya da yapılabileceği ve aracı hizmet sağlayıcının bu süreçler için bir sistem kurması gerektiği yükümlülük altına alınmıştır. Buna göre kendisine iade talebi gelen sağlayıcı veya satıcı ile aracı hizmet sağlayıcı, bu durumu derhal diğer sağlayıcı veya satıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür.
 • Değişiklik sonrası cayma hakkı sonrasında satıcı ve sağlayıcıların cayma hakkına konu tüm ürün bedellerinin tek seferde ve herhangi bir masraf olmaksızın iadesine konu 14 günlük sürenin başlayacağı tarihin tespiti için de ikili bir ayrıma gidilmiştir. Buna göre müşterinin ürünü;
  • İade için öngörülen taşıyıcıya vermesi durumunda süre taşıyıcıya teslim anında,
  • İade için öngörülenden başka bir taşıyıcıya vermesi durumunda süre satıcıya teslim anında başlayacaktır.
  • Malın/ürünün müşteriye tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda süre cayma hakkının bildirildiği anında başlayacaktır.
  • Aracı hizmet sağlayıcı yukarıda yer alan 14 günlük iade süreçlerinden, bedelin tahsiline aracılık ettiği durumlarda, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil olarak sorumludur.
 1. Diğer Hususlar
 • Aracı hizmet sağlayıcının, satıcının ve sağlayıcının onayı olmaksızın yapılan kampanyalardan veya indirimli satışlardan doğan taahhütlerin karşılanmaması durumunda oluşan zararlardan aracı hizmet sağlayıcı sorumlu olacaktır.
 • Değişiklik sonrası cayma hakkının istisnaları genişletilmiş ve başlıca; Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan tanışınırlar ve insansız hava araçlarına, müşterilere teslimi gerçekleştirilmiş olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde bu kapsama dahil edilmiştir.
 • Değişikilik sonrası mesafeli satışlarda ödemelerin kart aracılığı ile yapılması durumunda iade işlemi sonrasında iadeye konu bedel, müşterinin taksitle satış yapıp yapmasından bağımsız tek seferde kart sahibinin kullanılabilir limitine ilave edilmelidir. Bu hususta kart çıkaran kuruluşların yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. (İlgili hüküm 01.01.2023 tarihinde yürülüğe girecektir.)
 1. Sonuç

Değişiklik ile ülke ekonomisinde öncü bir değere sahip mesafeli satış süreçlerine bağlı e-ticaret pazar yeri sektörünün gelişiminde tüketici/müşteri, sağlayıcı/satıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ilişkisinde meydana gelen sorunları en aza indirgeyerek, adil, şeffaf ve yasal bir düzleme oturtulma yolunda hukuki düzenlemeler inşa edilmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda yenilikler getirilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunulur.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.