Bağlantıları atla

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da 29.03.2022 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere göre konutlarda uygulanacak KDV oranları hakkında bu bilgilendirme notunda değinilecektir.

  1. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN TAŞINMAZLARA UYGULANACAK KDV ORANLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Yapılan değişiklik ile “150 m2’ye kadar olan konut teslimleri” ibaresi kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanın 150 m2 ‘ye kadar olan kısmı olarak değiştirilmiştir. Böylece bu tarz taşınmazların 150 m2‘ye kadar olan kısımları için KDV oranı %1 olmuştur. Ancak 150 m2 ’yi aşan kısımlar için %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında İnsa Edilen Taşınmazların KDV Oranı
3.020.000 TL Değerinde 151 m2 Net Alana Sahip Bir Taşınmaz
Net Alan İlk 150m2 için Kalan 1miçin
Satış Fiyatı 3.000.000 TL 20.000 TL
KDV Oranı %1 %18
KDV 30.000 TL 3.600 TL

2. NET ALANI 150 METREKARE ALTINDA OLAN TAŞINMAZLARDA KDV NASIL HESAPLANIYOR?

 Öncelikle yapılan değişiklikle birlikte net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların tesliminde ilgili konutun KDV oranın hesaplanmasındaki farklı kriterler ortadan kaldırılmıştır.

29.03.2022 tarihinde yapılan değişikliğe göre, taşınmazların 150m2 ’ye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu net alanı aşan kısımlar için ise uygulanacak KDV oranı %18’dir.

Örneğin 120 metrekare net alana sahip konutun net satış bedeli 1.000.000 TL ise uygulanacak KDV oranı %8’den hesaplanarak 80.000 TL şeklinde ödenecektir.

Net Alanı 150 m2 Üzerinde Olan Taşınmazların KDV Oranı

1.700.000 TL Değerinde 170 m2  Net Alana Sahip Bir Taşınmaz
Net Alan İlk 150miçin Kalan 20m2 için
Satış Fiyatı 1.500.000 TL 200.000 TL
KDV Oranı %8 %18
KDV 120.000 TL 36.600 TL

3. ARSA/ARAZİ EDİNİMLERİNDE YENİ DEĞİŞİKLİĞE GÖRE KDV NASIL HESAPLANIR?

 Yapılan değişiklikle birlikte arsa ve arazi satışlarındaki KDV hesaplamalarında da bir yenilik söz konusudur. Arsa ve arazi satışlarında değişikliklerden önce KDV %18 olarak hesaplanırken bu oran %8’e indirilmiştir.

Örnek olarak 1.000.000 TL net satış fiyatı olan bir arsanın KDV’si değişikliklerden önce 180.000 TL iken 80.000 TL’ye düşmüştür.

4. DEĞİŞİKLİKLER NE ZAMANDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR?

Cumhurbaşkanı kararında yer alan ilgili hükme göre yapılan değişikliğin yürürlüğe girme tarihi, değişikliğin yayımlandığı ayı izleyen aydır. Bu durumda Mart 2022 tarihinde yayımlanan değişiklik, 01.04.2022 tarihinden itibaren uygulama alanı bulacaktır.

5.BU KARAR ÖNCESİNDE ALINAN İNŞAAT RUHSATLARI KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN TAŞINMAZLAR, BU DEĞİŞİKLİKLERDEN ETKİLENİYOR MU?

Yayımlanan değişiklik metni uyarınca, 29.03.2022 tarihinden önce alınan inşaat ruhsatları kapsamında inşa edilen yapılar için bu değişiklikler uygulama alanı bulmayacaktır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur,

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.