Bağlantıları atla

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun COVID-19 Kapsamında Yapmış Olduğu 23 Mart 2020 Tarihli Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 23 Mart 2020 tarihinde bir kamuoyu duyuru yayınlamıştır. Yayınlamış olduğu kamuoyu duyurusu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında öngörülen sürelerin Covid-19 salgını boyunca ne şekilde işleyeceği noktasındaki soru işaretlerini gidermeyi hedeflemiştir.

Buna göre yapılan açıklamada, Kanun kapsamında düzenlenmiş olan şikâyet, ihbar ve veri ihlal bildirimine ilişkin sürelere uyum noktasında söz konusu olacak herhangi bir süreçte Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) herhangi bir gecikme durumunda veri sorumlusunun operasyonel uygulamasını göz önünde bulunduracaktır. Daha net ifade etmek gerekirse Kurul, her bir başvuru ya da veri ihlal bildirimi özelinde, veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları sürelerin değerlendirilmesi açısından içerisinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların gözetilecektir.

Kurum’un bu duyurusunu incelediğimizde, Kanun’da öngörülen süreler hususunda daha esnek davranacağı aşikârdır. Ancak yine de bu konuda takdir yetkisinin Kurul’da olduğu ve bu takdir yetkisini kullanırken veri sorumlusunun içerisinde bulunduğu operasyonel faktörlerin Covid-19 virüsü sürecinden ne derece etkilendiğini göz önünde bulunduracağı unutulmaması gerekir. Merak konusu uyandıran bir diğer husus ise en son 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan duyuru ile ertelenen Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün de ertelenip ertelenmeyeceğidir.

Bu açıdan Kurum’un Kanun’da öngörülen süreler noktasında nasıl bir düzenlemeye gideceğinin detaylandırılması açısından yayınlayacağı kamuoyu duyuruları ile düzenlemeleri iyi bir şekilde takip etmek önem arz etmektedir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.