Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 27/02/2020 Tarihli BiyometrikVeri Kararı

Mart 16, 2021

Spor salonu hizmeti sunan şirketin, üyelerinin girişçıkış kontrolünde el okutma sistemine geçilmesi gibi biyometrik verileri içeren bazı özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyulması üzerine ilgili kişilerce Kuruma intikal ettirilen şikâyetin incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/02/2020 tarih ve 2020/167 sayılı Kararı ile;

– Spor kulübüne giriş ve çıkışların kontrolü amacıyla getirilen avuç içi izinin taranması suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasının biyometrik veri tanımını karşıladığı,
– Bu sistemin yanı sıra üyelere kartlı geçiş sistemi ile seçimlik hak sunulsa bile biyometrik veri içeren bir sistemin tesis giriş ve çıkışlarında kullanılmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle şirketin söz konusu uygulamasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun veri güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. İlgili aykırılık nedeni ile veri sorumlusu hakkında 225.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.