Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2019 Faaliyet Raporu Özeti

Mart 16, 2021

Bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘’Kurum’’) kısaca, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bilgilendirme yapar ve bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için faaliyetler yürütür. Kişisel verilerin korunması için düzenleyici işlemler, incelemeler yapar. Kurum’a iletilen sorulara görüş verir; ihbar ve şikayetleri mevzuatlara istinaden incelemeler yapar, idari ve mali yaptırımlar uygular.

– Kurum, 2019 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) kapsamında kurum içi 25; kurum dışı 126; mevzuat taslakları hakkında ise 11 olmak üzere toplam 162 adet hukuki görüş talebine cevap vermiştir.

Kurum’un inceleme yapması için iki farklı sebep olabilir. Bunlardan ilki ilgili kişiler tarafından yapılan şikayetler iken ikincisi ise Kurum’un kendiliğinden inceleme başlatmasıdır. İlgili kişiler, Kurum’a şikâyette bulunacaksa öncelikle verilerinin işlenip işlenmediğini ya da ne şekilde işlendiğini öğrenmek için veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Başvuru sonucunda veri sorumlusunun başvuruyu reddetmesi, cevap vermemesi ya da verilen cevabın ilgili kişi tarafından yetersiz bulunması halinde ilgili kişi, Kurum’a şikâyette bulunabilir.2 Kurum’un kendiliğinden inceleme başlatması için şikâyette bulunulmasına ihtiyaç olmayıp bu incelemenin amacı, ilgili kişilerin hakları daha etkin bir şekilde korunmasıdır.

– Kurum’a 2019 Yılında Toplam 2.280 Adet Şikâyet ve İhbarda Bulunulmuştur. Bu İhbar ve Şikâyetin 2.229 Adedi Şikâyet, 51 Adedi İhbardır.

İhbar ve şikayetlerin 1.742 adedi sonuçlandırılmış olup, 538 adedi ile ilgili değerlendirmeler yılsonu itibarıyla devam etmektedir. Geçmiş yıllardan incelemesi başlayan dosyaların ise, 193 adet şikâyet ve ihbarın 2019 yılında 110 adedi sonuçlandırılmış olup, 83 adedi ile ilgili değerlendirme devam etmektedir.

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.