Bağlantıları atla

Hizmet Alanları

Şirketler Hukuku

Eyüboğlu & Büyükatak avukatları şirketler hukuku alanında uzmandır. Yerli ve yabancı müvekkil şirketlerinin 

gibi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm hukuki prosedürlerini, birlikte çalıştığı uzman yeminli mali müşavir ve mali müşavirler ve şirketlerin bünyesindeki ilgili birimler ile koordineli olarak yerine getirmektedir.

Gayrımenkul Hukuku

Büromuz avukatları gayrimenkul hukuku alanında geniş bir tecrübeye sahip olup, başta mahkemeler ve tapu müdürlükleri olmak üzere kurumların güncel uygulama ve içtihatlarını takip ederek müvekkillerine hizmet vermektedir. Bugüne kadar çok sayıda gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişinin: 

gibi gayrimenkul alanındaki her türlü hukuki işlemin takibini profesyonel anlayış ile yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir.

Gayrımenkul Hukuku

Büromuz avukatları gayrimenkul hukuku alanında geniş bir tecrübeye sahip olup, başta mahkemeler ve tapu müdürlükleri olmak üzere kurumların güncel uygulama ve içtihatlarını takip ederek müvekkillerine hizmet vermektedir. Bugüne kadar çok sayıda gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişinin: 

gibi gayrimenkul alanındaki her türlü hukuki işlemin takibini profesyonel anlayış ile yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Eyüboğlu & Büyükatak, bugün itibariyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gerek yüklenici (müteahhit) tarafına gerek ise malikler tarafına tam kapsamlı hukuki hizmet veren en etkin bürolardan birisidir. Bugüne kadar bir çok projenin bu kapsamda:
gibi kentsel dönüşüm sürecine ilişkin her türlü hukuki hizmeti en üst düzey profesyonellik ilkesi ile yerine getirmektedir.

Dava ve Uyuşmazlıklar

Eyüboğlu & Büyükatak, müvekkillerinin hukuki ihtilaflarını öncelikle dava yoluna gitmeksizin mutabakat yolu ile çözülmesi ilkesi ile hareket etmektedir. Bununla birlikte, mutabakat ile çözülemeyen uyuşmazlıklar ile müvekkillerinin doğrudan yargı yoluna başvurulması talepleri doğrultusunda dava, tahkim ve uyuşmaz çözümü alanında gerekli her türlü hukuki işlemi yerine getirir. Bu kapsamda, adli yargı (hukuk mahkemeleri) ve idari yargı (idare ve vergi mahkemeleri) alanlarında her kapsamdaki davalar büromuz avukatları tarafından açılmakta, açılmış davalara karşı savunma yapılmakta ve tüm yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.

Dava ve Uyuşmazlıklar

Eyüboğlu & Büyükatak, müvekkillerinin hukuki ihtilaflarını öncelikle dava yoluna gitmeksizin mutabakat yolu ile çözülmesi ilkesi ile hareket etmektedir. Bununla birlikte, mutabakat ile çözülemeyen uyuşmazlıklar ile müvekkillerinin doğrudan yargı yoluna başvurulması talepleri doğrultusunda dava, tahkim ve uyuşmaz çözümü alanında gerekli her türlü hukuki işlemi yerine getirir. Bu kapsamda, adli yargı (hukuk mahkemeleri) ve idari yargı (idare ve vergi mahkemeleri) alanlarında her kapsamdaki davalar büromuz avukatları tarafından açılmakta, açılmış davalara karşı savunma yapılmakta ve tüm yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Eyüboğlu & Büyükatak, İcra ve İflas Hukuku kapsamında, müvekkil alacağının tahsili amacıyla icra takiplerinde borçluya ait her türlü menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı araştırmalar yapmakta ve bu alandaki uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelerde dava takibi işlerini takip etmektedir. Ayrıca iflas erteleme konusunda da kapsamlı danışmanlık vermektedir.
Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.