Bağlantıları atla

Elektronik Haberleşme Alanında Konum Verisinin İşlenme Şartlarına Getirilen İstisnalar

26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa getirilen bazı ek maddeler yürürlüğe girmiştir. Bu ek maddelerden birinde, bazı acil durumlarda ve afet hallerinde kişinin konum verisinin, idarenin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilgili idare ile paylaşılması öngörülmüştür.

Konum Verisi Nedir?

Konum verisi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte: “Kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait bir cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde veya elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla işlenen belirli veri” olarak tanımlanmıştır.

Konum Verisinin İşlenmesinde Genel Kural Nedir?

Konum verisi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin bilgi olarak nitelendirilebileceğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel veridir. Böylelikle, kişisel veri niteliğinde olan konum verisinin işlenmesi faaliyeti, ilgili kişinin açık rızasına veya Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan kişisel veri işleme şartlarından birinin varlığı halinde hukuka uygun olacaktır.

7226 Sayılı Kanun İle Getirilen İstisnalar Nelerdir?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (“Elektronik Haberleşme Kanunu”) 51. maddesinde ise, elektronik haberleşme alanında kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak birtakım genel düzenlemelere yer verilmiştir. Bu madde ile Elektronik Haberleşme Kanunu, kişinin abonelik ve konum bilgilerinin operatörler tarafından acil durum ve doğal afet hallerinde ilgili idareler ile paylaşılmasına yönelik bir düzenleme getirmiştir.

7226 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren düzenlemeler ise, bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde getirilen bir istisna olarak değerlendirilebilir. 7226 sayılı Kanun’un 1. maddesinde:

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;
a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,
b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin, ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurulabilir. Bu madde uyarınca elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamaz.”

hükmüne yer verilerek; afet ve acil durum hallerinde bu hallerden etkilenen kişiler ile sınırlı olarak ve 112 acil çağrı merkezinin aranması durumunda bu çağrı ile sınırlı olmak üzere ilgili kişiye ait konum verisinin, ilgili idarenin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılması öngörülmüştür.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.