Kurucu ve Yönetici Ortak, Avukat

Mahmut Eyüboğlu

Mahmut Eyüboğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra staj yapmak üzere İstanbul’da Legal500 listesinde yer alan bir hukuk bürosunda çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatının ilk döneminde özellikle orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin gerek sözleşme gerek ise satış aşamalarında çalışan Eyüboğlu, 2012 yılının sonlarından itibaren eşzamanlı olarak bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Şirketi’nde de avukat olarak danışmanlık vermeye başlamıştır.

Mahmut Eyüboğlu, 2015 yılında ortağı ile birlikte Eyüboğlu & Büyükatak Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Eyüboğlu, özellikle gayrimenkul sektöründeki yatırım şirketleri, proje geliştirme şirketler ve mal sahiplerini de kapsayan yerli ve yabancı yatırımcıları danışmanlık vermektedir. Çalışma alanını, perakende hukuku, gayrimenkul hukuku, davalar ve satın almalar üzerinde sürdürmekle birlikte, müvekkillerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında danışmanlık vermeye devam etmektedir. Mahmut, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.
.