Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, İngiltere’de Sheffield Üniversitesin’de Para, Banka ve Finans yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinden Ekonometri dalında doktora alan Sezer, kariyerine Teftiş Kurulu’nda başlamış, sonrasında uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasında kıdemli müdür olarak görev yapmış, çeşitli sektörlerde iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim projelerinin sorumlu yöneticiliğini üstlenmiştir. Uluslararası bir bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının kurucu ortağı olarak da görev yapan Kahyaoğlu, 2014 yılından itibaren SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler şirketinin ortağı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Kahyaoğlu, aynı zamanda Ankara Üniversitesi ve BilgiÜniversitesinde öğretim görevlisidir. Birisi para politikası üzerine; diğeri ise, Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri üzerine olan iki kitabı bulunmaktadır.

Halen tamamı halka açık olan bir şirketin iç denetçisi olarak görev yapmaktadır. Söz konusu proje kapsamında SPK mevzuatına uygun olarak Kurumsal Yeniden Yapılanma sürecini koordine etmektedir.

Kahyaoğlu, 2016 yılında Eyuboglu Buyukatak Hukuk Bürosu’nun finans ekibini kurmuştur.
.