Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Sosyal Ağ Sağlayıcılara Reklam Verilmesinin Yasaklanmasına İlişkin Başkan Kararları

Mart 16, 2021

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ‘nun (“Kurum”) 19.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan başkan kararları ile temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen birtakım sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ek dördüncü maddesi uyarınca Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemesi yükümlülüğü vurgulanmıştır.

Kanun’un ek 4. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında ilgili sosyal ağ sağlayıcı tarafından mevzubahis yükümlülüğün iki kere bildirimde bulunulmasına rağmen yerine getirilmemesi durumunda başkan tarafından Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesinin yasaklanacağına dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Pinterest Inc., Twitter Inc. ve Twitter Inc. bünyesindeki Periscope/Scope’a 19.01.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan başkan kararları ile yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.