Bağlantıları atla

7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması

Tarihin en kapsamlı af yasalarından biri olan bu düzenleme ile Öğrenim kredisi KYK, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları ile Hazine alacakları gibi birçok borcun kolaylıkla ödenmesi amaçlanmaktadır. 2020 yılının Ağustos ayı ve öncesindeki aylara ait ilgili borçların faizsiz olarak ödenme imkânını getiren bu düzenlemenin son başvuru tarihi 31 Aralık 2020.

1. Hangi Borçlar Bu Kapsamdadır?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik cezası, seçim oy kullanmama cezası, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.

Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor.

Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise bu yapılandırma kapsamda olmayacak.

2. Hangi Cezalar Kapsam Dışıdır?

Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19 ile mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları ilgili kanunun kapsamı dışında tutulacak.

3. Başvurular İnternet Üzerinden Yapılabilir Mi?

Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de yapabilir.

4. Taksitler Aksarsa Yapılandırma Bozulacak Mı?

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. İlk iki taksitten sonra ise bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

5. Vergi Borçlarında Gecikme Zamları, Faizleri Silinecek Mi?

Peşin olarak ödeme tercih edilmesi halinde silinen gecikme zammı ve cezası yeniden Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanarak borcun ödemesi gerçekleştirilecek olup ayrıca gecikme zammı ve cezasının %90‘ının tahsilinden vazgeçilecektir. Taksitli olarak ödeme tercih edilmesi halinde ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır. Bu kapsamda taksitli olarak ödeme yapılması halinde gecikme zammı ve cezasının %50‘sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Taksitli olarak ödeme gerçekleştiren borçlunun en geç 2 ayda bir olmak üzere maksimum 18 aya kadar taksit imkânı bulunmakta olup 6-9-12 ve 18 aylık ödeme seçeneklerinden yararlanabilir. Son olarak taksitli ödeme seçilmesi halinde ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır.

6. İlk Taksit Ne Zaman Yatırılmalıdır?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 yılının Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler ise 2021 yılının Şubat ayında başlayacaktır. Bunlar dışında kalan kurumların ödeme tarihleri için tarafımızla ayrıca iletişime geçebilirsiniz.

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

– Yapılandırmanın ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi gerekmektedir.
– T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan bilgi aktarımı halen devam ettiğinden KYK borç yapılandırma işlemleri için başvuru 23.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
– 1 takvim yılında ikiden fazla taksiti ödememe, eksik ödeme ya da süresinde ödememe ihlallerinin yapılmaması gerekmektedir.
– Sosyal Güvenlik Kurumu için ilk taksit ve peşin ödeme son ödeme tarihi 28.02.2021 tarihi pazara denk geldiğinden son ödeme tarihi 01.03.2021 tarihidir.
– İlk taksitin son ödeme tarihi Cumhurbaşkanınca 1 aya kadar uzatma yetkisi vardır.
– Cumhurbaşkanına yapılandırmanın 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.