Bağlantıları atla

22/08/2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) amacı Yönetmelik’in ekinde yer alan cep telefonları ve tabletlerin kullanıldıktan sonra yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri düzenlemektedir.

Yönetmelikte Kullanılmış malların, yenileme merkezleri tarafından standartlara uygun şekilde yenilenebildiği ve sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak tekrar satışa sunulabildiği belirtilmiştir. Ayrıca satışa sunulurken yenileme merkezinin bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

Kullanılmış malların sadece yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınarak yenileme merkezine iletilmek suretiyle veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebileceği belirtilmiştir. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunludur.

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş ürün” ibaresine yer verilmesi zorunludur. Yenileme işlemi yapılırken yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde, “üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün” ibaresine de yer verilir. Yenilenmiş ürünün yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulması zorunludur. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir. Yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması zorunludur. Yenilenmiş ürün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi sırayla(müteselsilen) sorumludur. Yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı onaylı yenileme yetki belgesi (“Belge”) alması zorunludur. Yenileme yetki belgesi, Bakanlığa yapılan başvuruların akabinde Yönetmelik’e uygun görülenlere verilir Belge her bir yenileme merkezi için ayrı ayrı düzenlenir ve bu belge başkasına devredilemez.

Belge’nin alınabilmesi için;

a) Hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olunması,
b) Ticaret odasına kayıtlı olunması,
c) Kurumlar vergisi mükellefi olunması,
d) On milyon Türk Lirasından az olmamak üzere ödenmiş sermayeye sahip olunması,
e) Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilecek diğer hususların sağlanması şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca Ticaret şirketlerinin temsile yetkili kişilerinin;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması ve
3) Yönetmelikte belirtilen suçlardan birini işlememiş olması gerekmektedir.

Belge’nin geçerlilik süresi beş yıldır ve belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur. Yenileme merkezinin unvan, adres ve diğer iletişim bilgileri ile ortaklık yapısında değişiklik olması durumunda bu değişiklikler otuz gün içinde Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tüketici ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, yenilenmiş ürüne ilişkin yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiyle ilgili hususlar hakkında yetkili satıcı bilgilendirilir. Yenileme merkezi tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla yenilenmiş ürünle ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi, bedel indirimi ve benzeri hususlarda taahhütlerini içeren yenilenmiş ürün garantisi vermek zorundadır.

Yenilenmiş ürün garantisinde tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu bilgisi ile garantiden faydalanma koşulları, garanti süresi, garanti verenin unvanı ve iletişim bilgileri yer almak zorundadır ve garanti yenilenmiş ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır. Yenilenmiş ürün garantisi süresi içinde ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim haklarından birinin seçilebilir, bu talebin yenileme merkezine veya yetkili satıcıya iletilmesinden itibaren en fazla yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, ürünün yetkili satıcıya ya da yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlar. Ayrıca son olarak her bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin beş yıl boyunca saklanmasının zorunlu olduğu ilgili Yönetmelikte ifade edilmiştir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.