Bağlantıları atla

1 Mart 2022 Tarihi İtibari ile Yürülüğe Giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

                                                           Yönetmelik           

1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklikler meydana gelmiştir.

Değişiklik kapsamında reklamlara ve haksız ticari uygulamalara ilişkin esaslı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin önemli görülen hususlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

  1. İndirimden Önceki Satış Fiyatının Tespitine İlişkin Düzenleme: Değişiklik uyarınca, indirim uygulanan ürünlerin indirim oran ve tutarları gösterilirken indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerekmektedir. Bu düzenleme ile aldatıcı reklamların önlenmesi amaçlanmıştır.
  • Fiyat Etiketi Yönetmeliğine İlişkin Bilgilendirme: Yukarıda yer alan değişikliğe paralel olarak 03.2022 tarihi itibari ile Fiyat Etiket Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılmış ve indirimden önceki 30 gün içerisinde yer alan en düşük fiyatın gösterilme zorunluluğu mağazalarda da getirilmiştir:
  • “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır.” hükmü eklenmiştir.
  1. Kişiselleştirilmiş Fiyat Hakkında Düzenleme: Değişiklik ile ilk kez kişiselleştirilmiş fiyat tanımına yer verilmiş ve kişiselleştirilmiş fiyatlar “bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verilerinin analizi neticesinde sunulan fiyat” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda, örneğin kişilerin doğum günlerinde veya alışveriş geçmişlerine istinaden kendilerine sunulan özel fiyat ve kampanyalar, kişiselleştirilmiş fiyat kapsamına girmekte olup tüketiciye bu şekilde fiyatların sunulması durumunda güncel satış fiyatının da tüketiciye gösterilmesi, ek olarak hangi ölçütler çerçevesinde ilgili fiyatın tüketiciye sunulduğu hususunda tüketicinin bilgilendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

  1. Tüketici Değerlendirmelerine İlişkin Düzenleme: Değişiklik uyarınca, internet ortamında mal veya hizmet yahut satıcı veya hizmet sağlayıcıları hakkında yalnızca ürünü satın alan müşteriler tarafından değerlendirme yapılabilecek, yapılan değerlendirmelerin hangi kurallar çerçevesinde yayımlanacağı açıkça belirtilecek ve bu yorumlar en az 1 yıl süre ileobjektif bir ölçüte dayalı sıralama ile yayımlanacak olup yayımlanmasına izin verilmemesi halinde ilgili tüketici bilgilendirilecektir. Değerlendirmede bahsi geçen tüketici mağduriyetinin giderildiği hallerde bu durum, ilk değerlendirmeyle aynı alanda gecikmeksizin yayımlanacaktır. Bir mal veya hizmetin satışını artırmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilerle mal veya hizmet satışını artırıcı ifadelerin kullanılmasına ilişkin anlaşma yapılması yasaktır.

 

  1. Tüketici Şikayetlerinin Yayımlanmasına İlişkin Uygulamalar: Bu husustaki düzenleme ile şikâyet platformlarına, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara şikâyet içeren değerlendirmelerin yayımlanmasından önce cevap verme haklarını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanıma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bağlamda, yapılan şikâyet içerikli değerlendirmeler 72 saatten önce yayımlanamayacaktır. Bununla birlikte, Değişiklik uyarınca, satıcı veya hizmet sağlayıcının şikâyete karşılık yapacağı açıklama ile gerçeği yansıtmadığı anlaşılan değerlendirmeler platformda yayımlanmayacaktır.

 

  1. Sıralama Ölçütüne İlişkin Bilgilendirme: Değişiklik ile, internet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği (özellikle ücretli/sponsorlu ürün mevcut ise buna ilişkin ibare de dahil) açılır ekranda kolayca görünebilecek şekilde yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu husus, bilhassa pazaryeri konumundaki sağlayıcılar için önem teşkil etmektedir.

 

Sonuç

Değişiklik ile hem tüketici hem de mal ve hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin korunması amaçlanmış ve bu doğrultuda önemli düzenleme ve yenilikler getirilmiştir.

 

Bilgi ve değerlendirmenize sunulur.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.