Bağlantıları atla

08.08.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Veri Paylaşım Kurulu Yönetmeliği

Veri Paylaşım Kurulu Yönetmeliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinin, kurumların ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin bu Genel Müdürlük veri tabanındaki kişisel verilerden ne şekilde ve hangi kapsamda yararlanmalarını düzenlemek amacıyla yayınlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında hangi kurumlarla hangi verilerin paylaşılacağı ve ne şekilde paylaşılacağı hususlarının veri paylaşım kurulu tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Kurul üyeleri İçişleri Bakanlığı tarafından seçilecektir. Veri paylaşım yönteminin de kurul tarafından belirleneceği belirtilmiş olup Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”) üzerinden paylaşılacağı ifade edilmiştir.

Veri paylaşımı için kurumlar tarafından yapılacak olan başvurularda ilgili paylaşımı talep etmeye yetkili olunması ile bu paylaşımın kamusal ve toplumsal yarar bakımından gerekli olması gibi kriterler aranacaktır.

Yönetmelik ile KPS üzerinden yapılan çevrimiçi veri paylaşımlarına ek olarak harici depolama araçları ve diğer yöntemler ile yapılacak çevrimdışı veri paylaşımı da düzenlenmiştir. Yüksek mahkemeler, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu(YSK), mahkemeler, savcılıklar ve 4483 sayılı kanuna göre görevlendirilen ön incelemeciler tarafından dava, soruşturma ve incelemeye ilişkin veri taleplerinin kurula sunulmaksızın karşılanacağı, aynı şekilde 5018 sayılı kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen inceleme, denetim, soruşturma ve teftişlerde veri talebi olursa kurula sunulmadan karşılanacağı ve son olarak 6698 sayılı kanun 28/ç bendi kapsamında Milli Güvenlik, Milli Savunma, kamu düzeni veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik kamu faaliyetlerinde de kurula sunulmadan veri paylaşımı yapılacağı ifade edilmiştir.

Son olarak veri alıcı kurumların bu verileri sadece ilgili görev ve sorumlulukları için kullanabileceği, üçüncü kişilerle paylaşamayacağı, bu verilerin korunması için gerekli önlemleri alacağı aksi durumda TCK ve 6698 sayılı kanun kapsamında cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.