08.03.2017 Resmi Resmi Gazete’de Yayımlanan, Konut ve İşyerinde KDV, Damga Vergisi, Tapu Harçları, Gelir ve Kurumlar Vergisine İlişkin Değişiklikler

Mart 16, 2021

GİRİŞ

Bakanlar Kurulu’nun 23.02.2017 tarih ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile inşaat sözleşmelerine uygulanacak damga vergisi oranları ve tapu devri harç bedellerinin belirlenmesinde ve kdv muafiyetleri hususunda bir takım değişikliklere gidilmiştir. Alınan bu karar ve yapılan değişiklikler 08.04.2017 tarihi itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. GETİRİLEN DÜZENLEME İLE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR?

– Getirilen düzenleme ile 08.04.2017 tarihinden itibaren yapılacak olan bazı inşaat sözleşmeleri Damga Vergisi Kanunu’na tabi olacak olup, bu sözleşmelerden Damga Vergisi alınacaktır.
– Yine getirilen değişiklikle tapu devri sırasında alınan harçlarda indirim veya arttırma yetkisi bakanlar kuruluna verilmiştir.
– Bazı gayrimenkullere ilişkin KDV uygulaması kaldırılmıştır.
– Vergisini düzenli ödeyenlere gelir ve kurumlar vergisinden %5’lik bir indirim düzenlenmiştir.

2. DAMGA VERGİSİ ALINACAK OLAN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ NELERDİR?

Getirilen değişiklikle 08.04.2017 tarihinden sonra imzalanan;
– Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sözleşmeleri (Sözleşmede yazan bedelin binde 9,48’i),
– Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri(Sözleşmede yazan bedelin binde 9,48’i)
– Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri(Sözleşmede yazan bedelin binde 9,48’i)
– Yapı denetim hizmet sözleşmelerinden(Sözleşmede yazan bedelin binde 9,48’i)damga vergisi alınacaktır.

3. TAPU DEVRİNE İLİŞKİN HARÇLARDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR?

Yapılan düzenleme ile Bakanlar Kurulu’na tapu devir işlemlerinde uygulanan harcın indirilmesi yahut artırılması yetkisi verilmiştir.

4. BU ARTIRIM/İNDİRİM YAPILIRKEN NELER DİKKATE ALINACAKTIR?

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanırken;
– Gayrimenkullerin türleri,
– Gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi,
– Sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer,
– Vergi değerleri gibi değerleri dikkate alarak artırım yahut indirim yapabilecektir.

5. BU ARTIRIM/İNDİRİM ORANI NE OLABİLİR?

Artırım oranı %100, indirim oranı %10 oranında olabilir.

6. KDV’DE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR?

Kanuna göre konut/ofis tesliminde bazı hallerde KDV istisnası getirilmiştir.

7. KİMLER BU İSTİSNADAN YARARLANABİLİR?

– Yurt dışında yaşayan yabancı gerçek kişiler,
– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan, Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi vasıtasıyla kazanç sağlamayan kurumlar.
– Türk vatandaşı olup, en az 6 aydır yurtdışında çalışan veya oturanlar.

8. HANGİ ŞARTLAR ALTINDA BU İSTİSNA GEÇERLİ OLACAKTIR?

Bu muafiyet;
– Konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde,
– Satış bedelinin Türkiye’ye döviz olarak getirilmesi şartıyla geçerli olacaktır.
– Gayrimenkul 1 yıl süreyle satılmayacak, satılması halinde ise muaf tutulan KDV tahakkuk ettirilecektir.

9. KANUN GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİNDE NE DEĞİŞİKLİK YAPMAKTADIR?

Kanun, gelir vergisinde ve kurumlar vergisinde, vergisini düzenli ödeyenlere %5 indirim yapılmasını düzenlemektedir.

10. BU İNDİRİMİN KOŞULLARI NELERDİR ?

Bu indirimin 3 ana koşulu vardır.
– Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi beyannamelerini, indirimin uygulanacağı yıl ve geçmiş 2 yıl boyunca düzenli olarak vermiş olmalı,
– Yukarıda anılan dönemlerde verilen beyannameler ile ilgili bir vergi cezası yaptırımına maruz kalmamış olmalı,
– Ödenmemiş toplam gelir veya kurumlar vergisi 1000 TL’yi aşan tutarda olmamalı.

11. BU İNDİRİM HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAKTIR?

Vergi indirimine ilişkin hükümler 01.01.2018’nden sonra verilecek beyannamelere uygulanacaktır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur.
Detaylı Bilgi İçin
info@eyuboglubuyukatak.av.tr

Bu yazıyı paylaş:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

.